Acil Durum Eğitimleri

Acil Durum Eğitimleri

Acil Durum Eğitimlerinde aşağıdaki başlıklar çerçevesinde eğitim verilir.
• Acil Durum Ekiplerinin Kurulması ve Görevleri,
• Acil Durum Planının Hazırlanması,
• Afet Nedir?
• Afet Çeşitleri-Özellikleri-Sonuçlar,
• Dünyanın Oluşumu ve Depremler,
• Deprem Öncesinde-Esnasında-Sonrasında Alınacak Önlemler,
• Bina Çökme Nedenleri ve Çökme şekilleri,
• Enkazlarda Ekip Güvenliği,
• Enkazlarda Durum Değerlendirilmesi ve Enkaza Giriş Teknikleri,
• Enkazlarda Karşılaşacak Olumsuzluklar,
• Arama-Kurtarma Ekibi Oluşturulması ve Görevleri,
• Enkazlarda Arama-Kurtarma Yöntemleri,
• Acil Durum Ekipmanları,
• Yaralı Taşıma Teknikleri ve Acil Durumlarda Hareket Tarzı (Sel, Kuraklık, Sıcak Havalar, Fırtına, Yıldırım Düşmesi, Sabotaj, Terör, Patlama, Elektrik Riskleri)
Acil Durum Eğitimleri Teklif Formu
 
 
Yazılıma Giriş