Belgelendirme Hizmetlerimiz

Belgelendirme Hizmetlerimiz

Med olarak müşterilerimize daha fazla alanda çözüm sunmak için uğraşmaktayız. Sizler için ihtiyacınız olduğunda bizlere başvurabileceğiniz üç farklı konu ile bilgilendirme yapmak istiyoruz.

I. Kalite Sistemleri
II. Yönetim Danışmanlıkları
III. Eğitimler
Med bünyesinde 1000’ in üzerinde firmaya ulaşmış ve binlerce kişiye eğitim vermiş kadroları bünyesinde bulundurmakta ve tecrübelerini arttırmaktadır.

MED kalite yönetim sistemi kurulacak olan standardın eğitimlerinin verilmesi, dökümantasyonunun hazırlanması, uygulamaların başlaması, iç denetim, yönetimin gözden geçirilmesi süreçlerinin tamamında firmanın sistemi uygulaması ve denetime hazırlanması, sistem revizyonları açısından eksiksiz hizmet verir. Danışmanlık ve eğitimini verebildiğimiz standartlar;

• ISO 9001 Kalite yönetim sistemi
• ISO 14001 Çevre yönetim sistemi
• TS 18001 (OHSAS) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
• ISO 22 000 Gıda güvenliği yönetim sistemi
• ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi
• ISO 10002 Müşteri şikayetleri yönetim sistemleri
• ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için kalite yönetim sistemi
• ISO 20000 Bilgi Teknolojileri hizmet yönetimi
• ISO 22301 Toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği yönetimi
• ISO 20252 Pazar, kamuoyu ve sosyal araştırma yönetim sistemi
• ISO 28001 Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi
• ISO 31000 Kurumsal risk yönetimi
• ISO 16949 Otomotive sektörü yönetim sistemi
• ISO 50001 Enerji yönetimi sistemi
• ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
• Helal Gıda
• CE
• FSSC 22000
• GMP (Good manufacturing practices-İyi üretim uygulamaları)
• GHP( Good hygiene practices- İyi hijyen uygulamaları)
• BRC


I. YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İş hayatının kuralları global oyuncuların katılımıyla günden güne farklılaşmakta, bu durum İnsan Kaynakları yönetiminin stratejik işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Kurumsal yapılarda İnsan Kaynaklarının stratejik olarak yapılandırılmasını sağlayan danışmanlık konularımız kendi konularında uzman ve tecrübeli danışmanlarımız ile aşağıdaki şekilde kategorize edilmektedir.
• Organizasyonel Gelişim ve İş Değerlendirme
• İnsan kaynakları süreçleririnin tasarımı
• Ücretlendirme, Yasal ve Yan Haklar Yönetimi
• Yetenek ve Performans Yönetimi
• Eğitim ve Gelişim Yönetimi
• İşveren markası yönetimi
MED İK yapılandırılması dışında, kurumlar için son derece kritik olan ve organizasyonun bütününde geliştirilmesi gereken
• Liderlik/Koçluk/Mentorluk gelişimi için de danışmanlık programları sunmaktadır

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DANIŞMANLIĞI

Karlı bir işin en vazgeçilmez unsuru sadık müşterilerdir. Geleneksel yöntemler ile ancak bir yere kadar büyüme ve etkinlik sağlanabilirken, müşterisi ile “stratejik ortak” yaklaşımı ile çalışan şirketler rakiplerinden öne geçmektedirler. Müşterilerini stratejik ortak olarak görebilmek ise ayrı bir satış yetkinliği ve farklı bir bakış açısı gerektirmektedir. Satışta karşılıklı başarının ve kazan/kazan felsefesi ile büyüme stratejilerinin belirlenmesi ve bu bağlamda müşteri yönetim sistemlerinin kurulması günümüz rekabet ortamında artık kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. MED müşteri odaklı yaklaşımların kurum kültürün bir parçası haline getirilmesi için danışmanlık yapmaktadır. Yaptığı çalışmalar;
• Gizli müşteri denetimleri
• Etkin Satış Organizasyonu Geliştirme
• Tüketici Anlamak ve Yönetmek
• Müşteri Odaklı Satış ve Pazarlama Stratejileri
• Müşteri şikayet yönetimi

KURUM KÜLTÜRÜ DANIŞMANLIĞI

Tanımlanmış ve net bir kurum kültürü , organizasyonel değişim sürecini destekleyerek üretkenlikteki kayıpları en aza indirmekte ve organizasyonların hedefledikleri noktaya ulaşmalarını sağlamaktadır.
MED, bilgi toplama ve değerlendireki başarısı ispatlanmış yaklaşımı ve metotlarıyla, işletmenin değişime ne kadar hazır olduğunun ve mevcut kurum kültürünün teşhis edilmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
Organizasyonlarda kurum kültürünün yapılandırılmasına yönelik çalışmalar, daha yüksek verimlilik için neyin gerekli olduğuna, değişimi yönetme gücünü arttırmaya zemin hazırlar. Bütün iyileştirme ve projelerde en büyük darboğazı oluşturan “ uygulama ve şirket içi yayılım” sürecinin en temel anahtarıdır.

VERİMLİLİK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Globalleşen iş dünyasında gün geçtikçe rekabet şartları ağırlaşıyor ve kurumları mikro düzeyde verimli olmaya, doğru hedefleri belirlemeye ve yönetim yapısını bu hedeflerle uyumlu hale getirmeye zorluyor. Bu noktada istatistiksel ölçümleme ve tekniklerin şirket yönetiminde yalınlaşma amacıyla kullanılması şirket stratejilerine hizmet eden bir işleyişin oluşturulmasında son derece önem kazanıyor. MED olarak dünya genelinde kurumların devreye aldıkları verimlilik araçlarına yönelik bütün sistem ve altyapı geliştirme danışmanlıklarını konularında uzman, uluslararası tecrübe ve eğitimlere sahip danışmanlar eşliğinde veriyoruz. Farklı metodların entegre edilmesiyle işletmelere uygun çözümlerin oluşturulacağı danışmanlık konularımız aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;
• Altı Sigma Yönetim Danışmanlığı
• Yalın Yönetim Danışmanlığı
• İş Süreçleri Yapılandırma Danışmanlığı
• Sürekli İyileştirme Yapılarının kurulması ( 5S, 4M, CTQ, İPK, Kalite Maliyetleri)
• Proje Yönetimi Danışmanlığı
• Stratejik Yönetim Danışmanlığı
• Şirket Evlilikleri Sonrası Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
• Değişim Yönetimi Danışmanlığı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞAN

Çalışanların ve organizasyonların etkinliği belirlenen vizyonları ve hayalleri gerçekleştireki en büyük etkendir. Teorinin gerçek olması, bilginin karlılığa yansıması ancak ve ancak yüksek performanslı liderler ve çalışanlar ile mümkün olmaktadır. Şirketlerin başarılarındaki en önemli faktör motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olmaktır. Doğru yerde, doğru çalışanı ile mükemmel organizasyon kurmuş şirketler en büyük rekabet avantajı olan günümüz ortamında taklit edilmesi en zor rekabet gücü yüksek performanslı organizasyonlardır. Bir şirket ancak ve ancak vizyonu hayata geçiren çalışanları olduğu müddetçe sonuç alabilir. MED İnsan Kaynakları ve yöneticilik deneyimlerini etkin organizasyonlar dizayn etme ve yüksek performanslı çalışanlar yaratma konusunda sizin yanınızda.
• Kurumsallaşma
• Değişim yönetimi
• Liderlik gelişimi
• Yönetici danışmanlığı
• Kadın çalışanalar destek projeleri

II. EĞİTİMLER

Not. Eğitimlerin listeleri sizinle daha önce paylaşılmıştı, giriş yazısını sizler çok daha iyi organize edebilirsiniz sanıyorum , yönetim danışmanlığı açıklamaları daha sade hale getirebiliriz ya da sadece maddeleri kalır
Belgelendirme Hizmetlerimiz Teklif Formu
 
 
Yazılıma Giriş

Medakademi
Instagram sayfamızı
takip edin...

close-link
X