ACİL DURUM TATBİKATI
Güvenli Ortam Oluşturulmasında Tatbikatların Yeri
Çalışma ortamınızın güvenliğinden emin olmak için sadece yaşanmış sorunlar üzerinden çözümler üretmek yetmez;  tüm olasılıkları göze alarak geniş kapsamlı bir önlem planı çıkarmak şarttır. Ancak bu şekilde herhangi bir acil durum yaşanmadan gerekli hazırlıklar yapılmış olabilir.Tatbikatlar ve çalışanların eğitilmesi, güvenlik önlemleri arasında önemli bir konuma sahiptir.
Bir tehlike anında ne yapılacağını iyi bilen çalışanlar panik yapmadan çözüme odaklanabilirler. Eğitimli çalışanların acil durum karşısında sergiledikleri davranışlar oluşabilecek zararın en aza indirgenmesinde kilit rol oynayacağından belli aralıklarla çalışanların tatbikatlarda değişik roller üstlenerek kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.Acil Durumlara Hazırlanırken Neden Tatbikatlar?

İşyerleri için mevzuatta bu zorunluluk yılda en az bir kez olarak belirlenmiş olsa da ne kadar çok tatbikat yapılırsa acil durum esnasında yapılması gerekenler o kadar çok refleks haline gelecektir.

Bir iş yerinde karşılaşılabilecek birçok tehlike öngörülebilir fakat hiçbiri hazırlıksız yakalanmak kadar da tehlikeli değildir. Bu da gösteriyor ki şirketiniz için önemli olan yaşayacağınız sorunları öngörmek değil, onlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunuzdur.

Bu noktada başarının püf noktası ise eğitimlerinizi ve tatbikatlarınızı düzenli olarak gerçekleştirip çalışanlarınızı
karşılaşabilecekleri her tehlikeye hazırlamaktır.

İş yerlerinde düzenli olarak acil durum tatbikatı yapılması, tatbikat sonrasında neyin nasıl yapıldığının değerlendirilmesi oluşabilecek zararları azaltmak için hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Tatbikatı Nasıl Yapılmalı?
Birçok kurum acil durum tatbikatını haberli yapmayı tercih ediyor. Habersiz yapılan tatbikatlarla, söndürme, ilk yardım ve kurtarma ekipleri de habersiz olacağı için bu kişilerin bu ender yapmaları gereken işe hazır olup olmadıklarını ve bilgilerinin güncelliğini görebiliriz.
Doğal olarak bir tatbikat ile olası olumsuzluklara hazırlanırken bu çalışmanın da olumsuz etkiler yaratmamasına özen göstermek eğitim ve tatbikat içeriği hazırlanırken göz önünde tutulmalıdır.

Yazılıma Giriş
X