COVİD 19 PANDEMİSİNDE

ÇALIŞMA ORTAMI VE EKİPMANIN DÜZENLENMESİ ÖNERİLERİ

 

İşyeri düzeni ve çalışma ortamı, özellikle kötü hava kalitesi, gürültü ve ergonomik koşullar çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını etkileyerek olumsuzluklara neden olabilmektedir. Ek olarak sağlık ve acil durum çalışanları  (laboratuvar personeli, destek personeli, tıbbi nakliye çalışanları ve cenaze hizmetleri çalışanları dâhil); halkla sık ve/veya yakın temas gerektiren işlerde çalışanlar (süpermarketler, mağazalar, bankalar, kamu hizmetleri, okullar, ulaşım, teslimat hizmetleri, restoranlar ve turistik tesislerdeki çalışanlar ); fabrikalar, çağrı merkezleri, açık düzen ofisler, ev işleri dâhil yüksek yoğunluklu çalışma ortamlarında yakın çalışanlar gibi birçok çalışan, COVID-19 salgını sırasında özellikle işyerinde enfekte olma konusunda endişelenmektedir. Enfeksiyona maruz kalma riskini sınırlandırmak için iyi uygulamalar hakkında net bilgi eksikliği ile birlikte kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği, çalışanlar arasında endişeyi artırabilir. Tersine, uygun önlemler alınırsa ve çalışanlar iyi bilgilendirilir ve eğitilirse bulaşma korkusu azaltılabilir.

 

Uzun süreli ağır KKE kullanımı, artan terleme yoluyla yorgunluğu, bitkinliği ve dehidrasyonu artırabilir, ayrıca bireyler arasında fiziksel ve psikolojik mesafe duyguları yaratarak stres düzeylerini artırabilir.

 

Pandemi sırasında evden çalışanlar, işyerlerinde bulunanlarla aynı iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamayan ev ortamıyla ilgili bazı risklerle de karşılaşabilirler. Çalışma masası, sandalye ve diğer aksesuarlar, ofistekiyle eşit kalitede olmayabileceğinden, ergonomik risklere ve kas-iskelet bozuklukları gibi ilgili fiziksel sorunlara yol açabilir. Ayrıca fiziksel ortam (ısı, soğuk, aydınlatma, elektrik güvenliği ve ev hijyeni) yeterli olmayabilir. Bunlar da artan anksiyete ve strese yol açabilir. Engelli çalışanların özel durumu dikkate alınmalı, evden çalışmada ortamları işyerlerini yansıtacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

Risk değerlendirmesine ve işyerinin özel durumuna bağlı olarak; çalışanlar ve onların temsilcilerine danışarak aşağıdaki eylemler düşünülebilir:

  • Yeni korona virüse maruz kalmayı azaltmak için fiziksel mesafeyi koruma, işte iyi hijyeni teşvik etme, temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırmayı iyileştirme gibi hem mühendislik kontrolleri hem de idari önlemler uygulanmalıdır. Bu tür önlemler, işyerine uyarlanmış olmalı ve sağlam risk değerlendirmesine dayanmalıdır.
  • Gerektiğinde ve çalışanlara hiçbir ücret ödemeden, uygun KKE sağlanmalı ve doğru bir şekilde giyilmesi, çıkarılması, temizlenmesi, depolanması ve atılması da dâhil olmak üzere nasıl kullanılacağını öğretilmelidir.(Yeterli KKE stoğu sağlanmalıdır)
  • Ağır KKE kullanımı gerektiğinde, çalışanların kendi ve diğerlerinin güvenliğini korumak üzere harekete geçebilmesi için yorgunluk ve dehidrasyon belirtileri hakkında net bilgiler verilmeli; su içmeleri ve sıkıntıya düşmeleri durumunda molalara izin verilebileceğinin hatırlatıldığı zamanlanmış bir program uygulanmalıdır.
  • Çalışanlara (evden çalışanlar dâhil) işlerini güvenli bir şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları destek ve ekipman sağlanmalıdır. Bu destek işyerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile çevrimiçi sistemlerin nasıl kullanılacağı veya uzaktan nasıl çalışılacağı konusunda ihtiyaç duyabilecekleri her türlü eğitim ve koçluğu içermelidir.
  • Engelli çalışanların benimsenen yeni önlemler, prosedürler (evden çalışma düzenlemeleri dâhil) ve ayrıca KKE kullanımıyla ilgili sahip olabileceği özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
  • Evden çalışan kişilere güvenli bir evde çalışma ortamının nasıl kurulacağı (örneğin; parlamayı önlemek için ekranın nereye yerleştirileceği, bükülmeyi veya aşırı uzanmayı en aza indirecek şekilde çalışma alanının nasıl düzenleneceği) konusunda kontrol listelerini de içeren pratik rehberlik sağlanmalıdır.

 

İlerleyen günlerde pandemi döneminde iş yükü, hızı ve programlamasını ele alıyor olacağız.  Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı dileğiyle…

 

Dr. Rüksan ÖZERDEM/İşyeri Hekimi

Yazılıma Giriş
X