Mesleki Kanserler Önlenebilir…

 

Kanser, hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz çoğalması ile karakterize olan; belirti ve bulgular, klinik seyir, tedavi ve yaklaşım açısından farklılık gösteren hastalıklar grubudur. Kanser tek bir organı etkileyebildiği gibi uzaktaki organlara da yayılarak etkisini gösterebilir.

Dünyada her yıl 8 milyonun üzerinde insan kansere yakalanmakta, 7 milyondan fazla insan da kanser nedeniyle hayatını yitirmektedir. Ölüm sebebi olarak kalp damar hastalıklarından sonra ilk sırada yer alan kanserler tedavi maliyeti, süresi ve yan etkileri nedeniyle günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisidir.

Günümüzde kanserin oluş nedeni net açıklanamamış olsa da insanlardaki kanserlerin büyük bölümü kişinin genetik özellikleri ve kişisel davranışların yanı sıra aralarında işyeri ortamında bulunan etkenlerin de yer aldığı çevresel etkiler ve özellikleri sonucu meydana gelmektedir. Kanser olgularında ön plana çıkan beş temel davranışsal risk faktörü; yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze alımı, fiziksel aktivite eksikliği, tütün kullanımı ve alkol kullanımı olarak bildirilmektedir.

Herhangi bir kanserin işyeri ortamında bulunan etkenlere bağlı olduğunu belirleyebilecek somut tanısal bir test olmamakla birlikte, mesleki maruziyetler ve kanser arasındaki iyi belgelenmiş ilişkilere dayanarak dünya çapındaki tüm kanserlerin % 3-6’sının işyerindeki kanserojenlere maruziyetten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. İşle ilgili hastalık yüküne ait küresel tahminleri mesleksel kanserin işle ilgili hastalıklara bağlı 2,4 milyon ölümün % 27’sini oluşturduğunu göstermektedir.*

Günümüzde mesleki risk faktörlerinin neden olduğu kanser ölümlerinin çoğu gelişmiş ülkelerde meydana gelmekte olup bu durumun 20-30 yıl önce mavi asbest, 2-naftilamin ve benzen gibi farklı kanserojen maddelerin yaygın kullanımının bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Asbest mesleki kanserlerin büyük bir oranından sorumlu olmaya devam etmekte olup mesleki maruziyetle ilişkili en yaygın kanser türleri mezotelyoma, akciğer kanseri, deri kanseri, mesane kanseri ve lösemidir. Kanser riskinin yüksek olduğu işlerde çalışanlar daha çok erkekler olduğundan, mesleki kanserler de erkeklerde daha fazladır.

Mesleki kanseri önlemenin en etkili yolu kanserojen maddelere maruz kalmaktan kaçınmak, kanserojen maddeleri daha az tehlikeli olanlarla değiştirmektir. Çalışma ortamlarında kanserojen (kansere neden olan) ajanlara maruziyeti tamamen ortadan kaldırmak her zaman mümkün olmamakla birlikte kanserin önlenmesi ve kontrolüne yönelik önleyici programlar geliştirilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. Önleme faaliyetleri açısından başka bir müdahale alanı, farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olacaktır.

 

Sağlıklı günler dileğiyle…

 

 

Yazılıma Giriş
X