T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca; İBYS veri seti güncellenmiş ve Sağlık Gözetimi verileri aktarıma hazır hale getirilmiştir.

 

30.12.2020 tarihinde İSG- Kâtip Sisteminde yapılan duyurular kapsamında, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, İBYS veri setinin güncellenerek, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Veri Seti’ne ek olarak “Sağlık Gözetimi” veri setinin kullanıma açıldığı bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, 01.02.2021 tarihi itibari ile işyeri hekimlerince düzenlenecek işe giriş/periyodik muayene bilgileri, İBYS entegratör firmaları aracılığı ile Bakanlığa gönderilecektir. Geçmişe yönelik kayıtları söz konusu olan işyerleri için ise eski tarihli verilerin gönderimi yapılabilmektedir.

İşe Giriş/Periyodik Muayene Bildirim Veri Seti

Kapsam: İSG Hizmeti almakla yükümlü işyerleri

Bildirim Yükümlülüğü Başlangıç: 01.02.2020

Bildirim İçin Son Tarih: Muayene tarihi itibarı ile 30 gün içinde(Geçmiş verilerin girişine 2021 yılı sonuna kadar izin verilecektir.

Bildirim Periyodu: Her muayene için.

 

Söz konusu veri setleriyle ilgili olarak yayınlanmış olan dokümanlar ekte sunulmuştur.
Veri Setleri dışında sistem kullanıcıların aşağıdaki doğrulama/sorgulama işlemlerini yapabilmesine imkân verebilecektir:

  • İşyeri Bilgisi Sorgulama
  • Profesyonel Yetkisi Sorgulama
  • Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Sorgulama
  • Çalışanların Muayene Geçmişini Sorgulama

Konuya ilişkin sorularınız ile ilgili olarak İş Sağlığı Güvenliği Direktörlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Sağlıklı Günler Dileriz.

Akademi Başkanlığı

Yazılıma Giriş
X