İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
(TEMEL İSG EĞİTİMLERİ)

OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimleri

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Med Akademi verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İSG Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri; İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin yönetmeliğin ekinde yer alan eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
Med Akademi çalışanların iş ve işyeri değişikliği,uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitimler verir. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yeni yönetmeliğe göretehlike sınıflarına göre eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmiştir. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;

* Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.
* Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak
* Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.

Eğitimleri amacı işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler. Uzaktan Eğitim: Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri haricinde yönetmelikte belirtilen diğer eğitimler uzaktan eğitim şeklinde de verilebiliyor. Med Akademi olarak bu konudaki çalışmalarımız kısa süre içinde tamamlanacak ve ilgili konulardaki eğitimler gerekli durumlarda uzaktan eğitim şeklinde yapılabilecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Teklif Formu
 
 
Yazılıma Giriş
X