Risk Değerlendirmesi

2016 yılında iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı kayıplı iş günü sayısı 3.453.702 olarak kayda geçmiştir. 286.068 kişinin yaralandığı bu iş kazalarında 1405 kişi hayatını kaybetmiştir. İş kazası geçirenlerin sayısal sıralamasında 69.637 kişi ile İstanbul, 24.774 kişi ile İzmir, 21.041 kişi ile Ankara, 19.615 kişi ile Bursa olarak kayda geçmiştir. 597 kişi meslek hastalığı teşhisi ile iş göremez hale gelmiştir. Bu sayı her geçen sene gittikçe artarken alınması gereken önlemlerin daha da sıklaştırılması gerektiği anlamı çıkarılıyor.

Risk Değerlendirilmesinin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır. Ayrıca ülkemiz uluslararası arenada prestij kazanacak, iş kazası ve meslek hastalıklarının gayri safi milli hasılada yarattığı yaklaşık yüzde 3'lük kayıp Türkiye'nin kalkınması için başka kaynaklara aktarılacaktır.
Med Akademi, her firmanın risklerine özel raporlamalar yapar. İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur. Yılda 1000’e yakın işletmenin tehlike kaynaklarını belirler,uluslararası alanda geçerliliği olan en uygun metodoloji ile işletmenin Risk Değerlendirme çalışmalarını yaparak riskleri kaynağında yok etmeyi amaçlayan önerilerde bulunur.
Risk Değerlendirmesi Teklif Formu
 
 
Yazılıma Giriş

Medakademi
Instagram sayfamızı
takip edin...

close-link
X