Sivil Savunma Planı

Sivil Savunma Planı

Kimler Sivil Savunma Planı yaptırmak zorundadır ?

Sivil Savunma Kanunu gereğince hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane ve oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde Sivil Savunma Planı oluşturulması ve valilikçe onaylanması gerekmektedir.


Sivil Savunma Planı neden yapılır?

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanuna göre;
Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.


Sivil Savunma Planı ile Acil Durum Planı arasındaki en temel fark nedir ?

Acil Durum Planı işletme içerisinde yapılır ve onaylanır. Sadece işletmenin kendi Acil Durumlarını ve çalışanları ilgilendirir.
Sivil SAvunma Planı işletme içerisinde, gerektiğinde yanındaki/etrafındaki diğer işletmelerle birlikte yapılır, Valilik tarafından onaylanır ve saklanır. Savaş, doğal afet v.b durumlarda kullanılmak üzere başvurulur. Burada aslolan şey, gerektiğinde(savaş, doğal afet v.b) işletmenin kendi ekipmanlarının, personel kaynağının ve ekiplerinin valilik kontrolüne geçmesidir.

Med Akademi Profesyonel Kadrosu ile Sivil Savunma Planı Hazırlanması konusunda destek vermektedir.
Sivil Savunma Planı Teklif Formu
 
 
Yazılıma Giriş

Medakademi
Instagram sayfamızı
takip edin...

close-link
X